Help mee bij LOB

Loopbaanoriëntatie en -begeleiding

Onze LOB aanpak

In het schooljaar 2019/2020 zijn de volgende activiteiten per leerjaar van toepassing. Dit verandert ieder jaar, en soms ook nog gedurende het jaar zelf, dus u kunt hier geen rechten aan ontlenen. Het is de bedoeling om u hier een idee te geven van wat wij per leerjaar doen op ieder niveau om de leerling te helpen om een keuze te maken.

 

 

In het schooljaar 2019/2020 gaan de hieronder geschetste activiteiten met zeer grote waarschijnlijkheid plaatsvinden. Naast deze activiteiten is het de bedoeling dat de mentor het gehele jaar door in gesprek gaat met de leerlingen. De mentor is dan ook het eerste aanspreekpunten voor LOB-vragen en -problemen. Wanneer er vragen zijn m.b.t. doorstroom van het ene niveau naar het andere, of van het Heerbeeck naar het vervolgonderwijs, is de mentor het eerste aanspreekpunt. Wanneer de mentor er niet uitkomt samen met de leerling, dan is de decaan het eerste aanspreekpunt.

Naast onderstaande activiteiten vindt ook coaching plaats op het gebied van LOB door de mentor.

LOB scan Leerjaar 1 Leerjaar 2 Leerjaar 3 Leerjaar 4 Leerjaar 5 Leerjaar 6
Mavo

Mavo Challenge 

Peppels Portfolio

Girlsday

 

Toekomstdossier

Mavo Challenge

Peppels Portfolio

MBO avond

Vakkkenpakketavond

Girlsday

 

Toekomstdossier

Peppels Portfolio

Stageweek

Career Day (max. 30 leerlingen)

MMC Belevingsdag

Vakkenpakketavond

Mbo-avond

Toekomstdossier

Peppels Portfolio

Mbo-avond

Aanmelden mbo via Intergrip

   
Havo  

Girlsday

Meeloopdag bedrijf

Girlsday

Toekomstdossier

Profielkeuzeavond

Themaweek: "What the vak to choose?"

Profieloriëntatie Fontys

Kickstart LOB: roadmap

Toekomstdossier

HBO avonden

Career Day (max. 30 leerlingen)

Maatschappelijke stage

Bedrijfsopdracht

Workshop tussenjaar

MMC belevingsdag

Kickstart LOB: roadmap

Toekomstdossier

Stageweek

HBO avonden

WO avonden

Fontys voorlichtingsavond

Workshop tussenjaar

Aanmelden vervolgopleiding

 
Vwo  

Girlsday

 

Girlsday

Toekomstdossier

Profielkeuzeavond

Themaweek: "Zoveel keuze, wat wil ik nou?"

Toekomstdossier

HBO avonden

WO avonden

Maatschappelijke stage

Kickstart LOB: roadmap

Toekomstdossier

HBO avonden

WO avonden

Stageweek

Career Day (max. 30 leerlingen)

Class of Excellence

Workshop tussenjaar

MMC belevingsdag

Kickstart LOB: roadmap

Toekomstdossier

HBO avonden

WO avonden

Aanmelden vervolgopleiding

Hic Havo Themaweek Wie ben ik?

Girlsday

 

Girlsday

HIC week 1: wie ben ik?

LOB boekje

Fontys Profieloriëntatie

Kickstart LOB: roadmap

LOB via Padlet

Bedrijfsopdracht

HBO avonden

Career Day (max. 30 leerlingen)

Maatschappelijke stage (niet verplicht)

Internationaal georiënteerde stage

Kickstart LOB: roadmap

LOB boekje

HBO avonden

WO avonden

Fontys voorlichtingsavond

Workshop tussenjaar

Aanmelden vervolgopleiding

 
Hic Vwo Themaweek Wie ben ik?

Girlsday

 

Girlsday

HIC week 1: wie ben ik?

LOB boekje

Fontys Profieloriëntatie

LOB boekje 

HBO avonden

WO avonden SCE

Maatschappelijke stage (niet verplicht)

Kickstart LOB: roadmap

LOB boekje

HBO avonden

WO avonden

Stageweek

Career Day (max. 30 leerlingen)

Class of Excellence

Workshop tussenjaar

MMC belevingsdag

Kickstart LOB: roadmap

LOB boekje

HBO avonden

WO avonden

Aanmelden vervolgopleiding