Help mee bij LOB

Loopbaanoriëntatie en -begeleiding

Uw rol als ouder

In het LOB proces is uw rol als ouders cruciaal. Uit vele onderzoeken blijkt dat u de allergrootste rol speelt in de loopbaankeuzes van uw zoon of dochter. Hier zijn de meeste ouders zich niet van bewust, omdat de zoon/dochter dit niet zo laat lijken. Toch speelt uw visie een enorme rol in de keuzes die uw kind maakt.

Om u een idee te geven van hoe u uw kind kunt helpen in het maken van loopbaankeuzes, geven wij u hieronder een aantal tips:

 

- Vraag uw kind naar motieven van zijn of haar keuze. Kinderen in deze leeftijdsgroep handelen impulsief en maken hierdoor keuzes zonder hier goed en rationeel over na te denken. Het brein is simpelweg nog niet genoeg ontwikkeld om weloverwogen keuzes te maken. Tevens zijn kinderen in deze leeftijdsgroep erg gevoelig voor groepsdruk. Kiest een vriendinnetje voor een bepaald profiel, dan is de kans groot dat uw kind deze keuze ook maakt.

- Lok het gewenste gedrag uit bij uw kind. Volgens het communicatiemodel ‘Roos van Leary’ lokt het ene gedrag het andere gedrag uit. Als ouder wilt u dat uw kind meewerkend is wanneer u het gesprek aangaat over de profiel-/sectorkeuze. Dit gedrag wordt vaak opgeroepen wanneer u zelf leidend en helpend gedrag vertoont. Uiteraard is de ene puber de andere niet en is het gedrag dat zij vertonen niet in iedere situatie voorspelbaar.

 

Do’s:

 • Laat je kind vertellen wat hij/zij leuk vindt.
 • Stel vooral vragen die beginnen met “hoe” of “wat”
 • Geef voorbeelden van eigen keuzes en ervaringen, maar leg dezelfde keuzes niet op aan je kind.
 • Benoem dat het voor jullie allebei een lastig proces is.
 • Wanneer je kind niet gemotiveerd is om erover te praten, stel dan de vraag: “Ik merk dat je er niet over wilt praten. Hoe komt dat?”
 • Ga uit van wat je kind goed kan.
 • Neem de idealen van je kind serieus.

 

Don’ts:

 • Voor een gesprek over zoiets als een profiel-/sectorkeuze hoef je er zeker niet samen voor te gaan zitten - dan leg je er teveel druk op!
 • Raad je kind niet aan om talen in zijn/haar profiel te kiezen als hij/zij graag het toerisme in wil en dyslectisch is. Belangrijk is om de balans te zoeken tussen willen en kunnen.
 • Stel geen vragen die beginnen met “waarom”. Vragen die daarmee beginnen insinueren vaak een achterliggende mening.
 • Kijk niet te beperkt naar de mogelijkheden van je kind: een leerling op het vmbo zal misschien niet snel psycholoog worden, maar het is absoluut niet onmogelijk. Probeer zoveel mogelijk te kijken hoe je kind wél zijn/haar doel kan bereiken, of kijk wat vergelijkbare doelen zijn op een beter haalbaar niveau: verken de mogelijkheden samen.
 • Benadruk niet het belang van de gesprekken die jullie voeren. Dan maak je de gesprekken al snel te zwaar.

Meer tips en tricks zijn te vinden op de website: http://ouderalskeuzecoach.blogspot.nl/ welke is opgesteld door Laurie Rademakers, decaan van het Heerbeeck College.

Te gebruiken gadgets:

      thumb-placemat.jpg

Download PDF